info@cbilaw.vn
+ (84) 028 3979 8855

THỊ TRƯỜNG VỐN

Download PDF

THỊ TRƯỜNG VỐN

Huy động vốn đã trở thành nhu cầu then chốt của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Vì vậy, nhu cầu có một đội ngũ chuyên gia hiểu rõ hoạt động kinh doanh và nguồn vốn của họ để đưa ra một cơ cấu chiến lược vững chắc để tiếp cận các mục tiêu kinh doanh và vốn của họ là rất quan trọng và cần thiết.

Các luật sư và chuyên gia của CBI có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực thị trường vốn với mối quan hệ chiến lược sâu rộng với các Quỹ và tổ chức tài chính. Khi thị trường vốn không ngừng chuyển động, cơ hội đến và đi, các luật sư của chúng tôi được đánh giá cao về khả năng đưa ra giải pháp trong thị trường khó khăn này. Với bề dày nhiều kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp cho phép chúng tôi hiểu được phương thức hoạt động kinh doanh của khách hàng và hoàn toàn có thể điều chỉnh các chiến lược hiệu quả cho tất cả các loại hoạt động huy động vốn.

Các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thị trường vốn:

  • IPOs và các đợt chào bán cổ phiếu khác
  • Nợ và các khoản tài trợ bắc cầu
  • Khoản vay chuyển đổi
  • Chào bán riêng lẻ
  • Các vấn đề phái sinh trong lĩnh vực tài chính