info@cbilaw.vn
+ (84) 028 3979 8855

GIẤY PHÉP KINH DOANH

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Việc tuân thủ các quy định cấp phép của nhà nước ngày càng trở nên cần thiết đối với nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trước khi tiến hành kinh doanh tại Việt Nam. Tại CBI, các luật sư chuyên nghiệp về giấy phép kinh doanh của chúng tôi giúp nhiều khách hàng trong nước và quốc tế hiểu rõ luật pháp và quy định của Việt Nam và hoàn thành chính xác các đơn xin cấp giấy phép và giấy phép theo yêu cầu.

Theo pháp luật, sau khi thành lập công ty tại Việt Nam và trước khi bắt đầu kinh doanh các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam, doanh nghiệp thường phải tuân thủ các quy định của nhà nước và phải có giấy phép, giấy phép kinh doanh. theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các ví dụ thực tế bao gồm:

  • Trong kinh doanh bán lẻ: Công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam phải xin giấy phép kinh doanh bán lẻ.
  • Đối với hoạt động kinh doanh sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp phải có Giấy phép kinh doanh sàn thương mại điện tử trước khi hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp bổ sung thêm chức năng chat trực tuyến giữa những người dùng, doanh nghiệp phải xin giấy phép mạng xã hội.