info@cbilaw.vn
+ (84) 028 3979 8855

DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

Download PDF

DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

Hiểu rõ các yêu cầu pháp lý mà doanh nghiệp cần tuân thủ khi tiến hành hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam, CBI được đánh giá là chuyên gia pháp lý mang đến giải pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp

  • Tư vấn liên quan đến thủ tục thành lập và thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Tư vấn soạn thảo, rà soát các điều lệ, quy chế quản lý nội bộ, điều hành doanh nghiệp;
  • Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tư vấn tái cấu trúc quản trị nhân sự cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn giải thể doanh nghiệp (điều kiện giải thể và thủ tục thanh lý tài sản, quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp);
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin cấp các loại giấy phép áp dụng cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như: Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, Đăng ký nhượng quyền thương mại,…;
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin cấp các giấy phép đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thông báo website thương mại điện tử bán hàng, Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, Đăng ký thiết lập mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép kinh doanh rượu, Giấy phép kinh doanh phân bón, Giấy phép kinh doanh dịch vũ lữ hành (quốc tế và nội địa),…;
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác theo yêu cầu.