info@cbilaw.vn
+ (84) 028 3979 8855

BẤT ĐỘNG SẢN

Download PDF

BẤT ĐỘNG SẢN

Các luật sư trong lĩnh vực bất động sản của CBI có kiến thức sâu rộng về tính chất phức tạp và biến động liên tục trên thị trường bất động sản Việt Nam. cũng như sự hiểu biết sâu sắc về công việc kinh doanh của khách hàng trong hiện tại và hình ảnh của khách hàng trong tương lai.

Kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi đã được khách hàng ghi nhận thông qua các vụ việc “mang tính cột mốc” mà chúng tôi đã thực hiện cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Đây cũng chính là lý do vì sao CBI luôn nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều công ty phát triển bất động sản quốc tế, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam.

Các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực bất động sản

  • Thu thập, cung cấp thông tin quy hoạch và chính sách của nhà nước về đầu tư các dự án bất động sản trong các giai đoạn kinh tế;
  • Giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư bất động sản;
  • Tư vấn, đàm phán, soạn thảo các loại hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất (như hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng cho thuê và thế chấp đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất) cũng như đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước;
  • Tư vấn, đàm phán, soạn thảo Biên bản ghi nhớ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nhà đầu tư và đối tác trong nước để thực hiện dự án;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và đại diện thay mặt chủ đầu tư đàm phán, thực hiện các hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng;
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư;
  • Tư vấn các điều kiện, thủ tục huy động vốn của các dự án và soạn thảo các văn bản liên quan;
  • Tư vấn điều kiện, thủ tục sử dụng, khai thác nhà xưởng/công trình tại dự án;
  • Tư vấn về việc chuyển nhượng và/hoặc cho thuê dự án; và
  • Xử lý các vấn đề liên quan khác trong lĩnh vực bất động sản.