info@cbilaw.vn
+ (84) 028 3979 8855

Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài mới nhất cần biết

Với nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam hiện nay đang là một trong các nước đẩy mạnh mở rộng đầu tư tiếp cận thị trường nước ngoài với nhiều lĩnh vực. Trong quá trình đó, các tổ chức như tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam cần phải thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện để được hoạt động tại nước ngoài. Tuy nhiên đối với hoạt động này, các tổ chức khoa học và công nghệ có nhu cầu thì cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé.

Ảnh minh họa

1. Căn cứ pháp lý về việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài

– Luật Khoa học và công nghệ năm 2013;

– Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và công nghệ;

– Thông tư 03/2014/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

2. Khái niệm liên quan đến văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Căn cứ tại Khoản 11 Điều 3 Luật Khoa học và công nghệ 2013 có quy định về khái niệm tổ chức khoa học và công nghệ như sau:

Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.”

Bên cạnh đó, theo Điều 19 Nghị định 08/2014/NĐ-CP, Văn phòng đại diện và chi nhánh được hiểu như sau:

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ, đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của tổ chức khoa học và công nghệ và thực hiện bảo vệ các lợi ích đó.

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ, thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

3. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Nghị định 08/2014/NĐ-CP, tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài phải có đơn đề nghị kèm theo các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện sau:

– Tính đến thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh đã có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm và tính đến thời điểm đề nghị thành lập văn phòng đại diện đã có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 năm;

– Có đề án thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài có tính khả thi; mục tiêu, phương hướng hoạt động rõ ràng, phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam;

– Chấp hành đúng chế độ báo cáo tình hình hoạt động hằng năm đối với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước;

– Tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

– Không vi phạm các điều cấm của pháp luật về khoa học và công nghệ và pháp luật khác có liên quan.

4. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài

Trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam được quy định tại Điều 23 Nghị định 08/2014/NĐ-CP.

Xem thủ tục:

Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài

5. Một số vấn đề cần lưu ý

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị và các tài liệu kèm theo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có văn bản thông báo về việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 08/2014/NĐ-CP cho các tổ chức khoa học và công nghệ.

Kể từ ngày được phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài, tổ chức khoa học và công nghệ phải thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 30 ngày theo Khoản 3 Điều 23 Nghị định 08/2014/NĐ-CP.

Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ không có tư cách pháp nhân, không được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc. Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

Có thể bạn quan tâm:

– Điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

 Thủ tục Đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài;

 Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài mới nhất cần biết.

Nguồn: https://bachkhoaluat.vn/cam-nang/18350/thu-tuc-de-nghi-thanh-lap-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-o-nuoc

Leave a Reply