info@cbilaw.vn
+ (84) 028 3979 8855

Thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu mới nhất

Hiện nay, ngành phân phối bán buôn, bán lẻ rượu vẫn đang là ngành phát triển tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, để hoạt động phân phối rượu hợp pháp tại Việt Nam thì các thương nhân cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép phân phối rượu. Bài viết dưới đây sẽ thông tin đến quý độc giả về thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu và một số vấn đề liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

Ảnh minh hoạ

1. Hoạt động phân phối rượu có phải xin cấp Giấy phép không?

– Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019 quy định về khái niệm rượu như sau: “Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ một hoặc hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm tinh bột của ngũ cốc, dịch đường của cây, hoa, củ, quả hoặc là đồ uống được pha chế từ cồn thực phẩm.”

– Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định về khái niệm phân phối như sau: Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại.”

Từ các căn cứ trên, có thể hiểu khái niệmPhân phối rượu là hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại đồ uống có cồn thực phẩm.

Căn cứ theo Khoản 1 Khoản 2 Điều 4 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định như sau:

1. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định tại Nghị định này.

2. Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.

Theo đó, thương nhân phân phối rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải xin cấp Giấy phép Phân phối rượu.

Đối với rượu có độ cồn dưới 5,5 độ: Thương nhân phân phối phải là Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật và tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Đồng thời, thương nhân chỉ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung. (Điều 31b Nghị định 105/2017/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 23 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP).

Trong phạm vi bài viết này, Bách Khoa Luật cung cấp các thông tin, quy định pháp luật liên quan đến việc xin cấp Giấy phép phân phối rượu đối với trường hợp thương nhân phân phối rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên.

2. Căn cứ pháp lý liên quan đến phân phối rượu

– Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019.

– Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế  có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.

– Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ công thương.

3. Điều kiện để phân phối rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên

Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải xin cấp Giấy phép phân phối rượu.

Ngoài ra cần phải đáp ứng cácđiều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP như sau:

– Thương nhân phân phối rượu là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Thương nhân phân phối rượu phải có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.

– Thương nhân phân phối rượu phải có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

4. Hồ sơ xin cấp Giấy phép phân phối rượu

Đối với thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu, thương nhân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tài liệu theo quy định tại Điều 21 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 6 Điều 16, Khoản 7 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

– Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

+ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

– Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

+ Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

5. Trình tự xin cấp Giấy phép phân phối rượu

Trình tự thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 19 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Xem thủ tục chi tiết tại đây:

– Cấp Giấy phép phân phối rượu

– Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối rượu

– Cấp lại giấy phép phân phối rượu

6. Một số lưu ý sau khi được cấp Giấy phép phân phối rượu

Thương nhân sau khi được cấp Giấy phép phân phối rượu và hoạt động phân phối rượu thì cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, trước ngày 20 tháng 01 hằng năm, thương nhân phân phối rượu có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo Mẫu số 08Mẫu số 09 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Thứ hai, Giấy phép phân phối rượu có thể bị thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 33 Nghị định 105/2017/NĐ-CP gồm:

– Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp;

– Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các điều kiện quy định;

– Chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh;

– Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

– Thương nhân đã được cấp giấy phép nhưng không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục.

Có thể bạn quan tâm:

– Thủ tục Cấp Giấy phép bán buôn rượu cần biết

– Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu mới nhất

– Thủ tục nhập khẩu rượu mới nhất cần biết

– Bán rượu bia theo hình thức thương mại điện tử, DN cần lưu ý gì?

Nguồn: https://bachkhoaluat.vn/cam-nang/16403/thu-tuc-cap-giay-phep-phan-phoi-ruou-moi-nhat

Leave a Reply