info@cbilaw.vn
+ (84) 028 3979 8855

ĐẦU TƯ

Download PDF

ĐẦU TƯ

CBI cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thuộc nhiều ngành, lĩnh vực như: xây dựng, xuất nhập khẩu và phân phối hàng hoá, kinh doanh thương mại, cơ sở hạ tầng… Trong hoạt động tư vấn pháp lý của mình, CBI luôn đưa ra giải pháp tốt nhất để loại bỏ rủi ro pháp lý, mang lại hiệu quả về chi phí và thời gian cho khách hàng.

Các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đầu tư

  • Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp giữa ngành nghề kinh doanh của nhà đầu tư và yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam, tìm ra giải pháp khả thi cho nhà đầu tư;
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp hoặc tư vấn pháp lý liên quan đến tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án phân chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh;
  • Tư vấn các điều kiện liên quan đến ưu đãi đầu tư và trình tự thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến ưu đãi đầu tư tại Việt Nam và nước ngoài;
  • Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến dự án đầu tư;
  • Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp và/hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Soạn thảo hợp đồng liên doanh, hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua cổ phần,… và điều lệ doanh nghiệp;
  • Cử luật sư và/hoặc cộng sự thay mặt nhà đầu tư đám phán, trao đổi, làm việc với các đối tác trong nước và cơ quan nhà nước để thực hiện dự án đầu tư;
  • Tư vấn pháp lý và chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến mua bán, sáp nhập (M&A) doanh nghiệp tại Việt Nam; Và
  • Tư vấn chuyển nhượng dự án.