info@cbilaw.vn
+ (84) 028 3979 8855

Điều kiện, thủ tục kinh doanh rượu đối với nhà đầu tư nước ngoài mới nhất

Kinh doanh rượu là một lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, rượu là một loại hàng hóa đặc biệt, chịu sự kiểm soát vô cùng chặt chẽ, đặc biệt là đối với nhà đầu tư nước ngoài. Vậy nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những quy định nào để hoạt động kinh doanh rượu hợp pháp tại Việt Nam, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề này nhé.

Ảnh minh hoạ

1. Định nghĩa liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh rượu

Căn cứ khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 về định nghĩa nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Ngoài ra, theo căn cứ tại khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 về định nghĩa tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

2. Căn cứ pháp lý liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh rượu

Luật Đầu tư 2020;

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ định nghĩa tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá như sau:

“1. Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa bao gồm các hoạt động sau đây: a) Thực hiện quyền xuất khẩu; b) Thực hiện quyền nhập khẩu; c) Thực hiện quyền phân phối; …”

Theo đó, hoạt động nhập khẩu, phân phối hàng hóa được xem là hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa, thuộc danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài (Mục 22 Phụ lục I.B Nghị định 31/2021/NĐ-CP).

4. Điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, các đối tượng sau đây phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh khi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa:

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

– Tổ chức kinh tế có chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông sáng lập là tổ chức kinh tế có trên 50% vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; và

– Tổ chức kinh tế có chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông sáng lập là tổ chức kinh tế có trên 50% vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trường hợp các đối tượng nói trên có thành lập cơ sở bán lẻ để làm địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ, các đối tượng này cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho từng cơ sở bán lẻ.

5. Hoạt động nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ rượu có thuộc trường hợp phải xin cấp Giấy phép kinh doanh hay không

Theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP:

“1. Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:

a) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;

b) Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định này;”

Xét quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09, hoạt động bán lẻ sản phẩm rượu không thuộc các sản phẩm được liệt kê tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP (gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí), do đó hoạt động bán lẻ sản phẩm rượu thuộc trường hợp phải xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Xét quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09, hoạt động nhập khẩu, bán buôn sản phẩm rượu không thuộc các sản phẩm được liệt kê tại điểm b khoản 4 Điều 9Nghị định 09/2018/NĐ-CP (dầu, mỡ bôi trơn), do đó hoạt động nhập khẩu, bán buôn sản phẩm rượu không thuộc trường hợp phải xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Căn cứ các quy định trên, chỉ hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu thuộc trường hợp phải xin cấp Giấy phép kinh doanh trước khi hoạt động.

Như vậy, nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam để thực hiện hoạt động nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ (có lập cơ sở bán lẻ) sản phẩm rượu thuộc các trường hợp đã phân tích ở trên, nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện thủ tục xin cấp:

– Giấy phép kinh doanh (đối với hoạt động bán lẻ rượu); và

– Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (cho từng cơ sở bán lẻ).

6. Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh

Xem thêm thủ tục hành chính:

Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hoá

Cấp lại giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

7. Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Căn cứ Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, điều kiện để lập cơ sở bán lẻ được quy định như sau:

a) Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

b) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

c) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý;

d) Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) (trong trường hợp phải thực hiện ENT).

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 23 29Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trường hợp “Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, trừ trường hợp cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini” thì phải thực hiện ENT.

Xem thêm thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Có thể bạn quan tâm:

Thủ tục nhập khẩu rượu mới nhất cần biết

Thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu mới nhất

Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn rượu cần biết

Thủ tục cấp Giấy phép bán rẻ rượu mới nhất

Nguồn: https://bachkhoaluat.vn/cam-nang/16579/dieu-kien-thu-tuc-kinh-doanh-ruou-doi-voi-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-moi-nhat

Leave a Reply